banner-200-jkGaleb

J.K. Galeb

J.K. Galeb osnovan je 19.11.1933 na Sušaku, kao jedan od prvih jedriličarskih klubova na Jadranu, čije su se društvene prostorije nalazile u hotelu Jadran na Sušaku, a privezište u Martinšćici. Klub je prilikom osnivanja brojao stotinjak članova.

Pogledajte više na www.jkgaleb.hr