Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku / akademsku godinu 2017./2018.

  Zatvoren

Rok za prijavu
6. listopad 2017.

Datum i vrijeme objave
6. rujan 2017.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Kostrena
  • da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi
 2. Posebni uvjeti
  • Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
  • Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
  • Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00
  • Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke I. alineja 3. i nemaju pravo na dodjelu stipendija.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti kratki životopis podnositelja i  priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • domovnicu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • izjavu da nisu korisnici kredita ili stipendije po bilo kojoj drugoj osnovi, ovjerenu kod javnog bilježnika
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
 • ovjerenu presliku svjedodžbe ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” zaključno do 6. listopada 2017. godine.