Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi na adresi Ive Šodića 18B

Objavljen je javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi na adresi Ive Šodića 18B.

Prostor je namijenjen za neprofitabilne udruge građana Općine Kostrena čija je djelatnost povezana sa ekologijom te zaštitim prirode i prirodnih resursa.

Rok za podnošenje prijave je 07. lipanj 2016. godine, a javno otvaranje ponuda održati će se 10. lipnja 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10:00 sati.