kostrena-anchor

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2017. godinu

  OtvorenDokumentacija

1. KREDITNI POTENCIJAL: 3.000.000,00 Kn

2. KORISNICI KREDITA

Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Pravo na korištenje poduzetni
čkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području
Općine Kostrena, kao i da je sjedište Poduzetnika na području Općine Kostrena.
Prednost na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit daje se slijedećim skupinama:

 1. poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Šoići
 2. poduzetnik koji ulaže u proizvodne djelatnosti
 3. poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Općine Kostrena
 4. poduzetnik koji će realizacijom kredita ostvariti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta

 

3. NAMJENA KREDITA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

 1. kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
 2. nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 3. obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja

 

4. NAJNIŽI i NAJVIŠI IZNOS KREDITA

Nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo i Banka prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta.

 

5. ROK POVRATA I ISKORIŠTENJA KREDITA

 1. rok povrata: do 10 godina
 2. rok iskorištenja: do 12 mjeseci

 

6. KAMATNA STOPA NA KREDIT

 1. promijenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a, uvećano za 5,9 p.p., godišnja
 2. Općina Kostrena će subvencionirati kamatu sa 3,5 postotna poena.
 3. Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

 

7. TROŠKOVI OBRADE

0,8% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unaprijed.

 

8. OTPLATA

Mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.

 

9. INSTRUMENTI OSIGURANJA

U ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje slijedećih instrumenata osiguranja:

 1. mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita;
 2. solidarni jamci;
 3. cesije potraživanja;
 4. zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke

 

10. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

 1. dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika, a temeljem pravovaljane dokumentacije;
 2. dio kredita za obrtna sredstva (ne veći od 10% odobrenog kredita) u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita.

 

11. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 • Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :

OPĆINA KOSTRENA
SV. LUCIJA 38
51221 KOSTRENA
s naznakom „Za natječaj – kreditiranje poduzetnika“informacije na telefon : 209-020

 • Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Općine Kostrena, Sv. Lucije 38, Kostrena u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Općine Kostrena: kostrena.hr
 • Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. rujna 2017. godine.
 • Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem PRIVREDNE BANKE ZAGREB dioničko društvo, Podružnica Riadria Rijeka, Rijeka, Đure Šporera 3
 • Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja