kostrena-anchor

Javni poziv za sufinanciranje sporta seniora u Općini Kostrena za 2016. godinu

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
18.07.2016.

Datum i vrijeme objave
06.07.2016.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/06.), Sportska zajednica Općine Kostrena raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje sporta seniora u Općini Kostrena za 2016. godinu

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata za provedbu Programa sufinanciranja sporta seniora Općine Kostrena u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Pisani prijedlozi projekata mogu se odnositi isključivo na treninge i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta (ukupni raspoloživi iznos 75.000 kn).

III.

Pravo prijave po Pozivu imaju klubovi koji se isključivo bave treningom i natjecanjima sportaša seniorskog uzrasta na području Općine Kostrena, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi projekata neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na Internet stranici Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

Uz obrasce potrebno je dostaviti:

  • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
  • detaljan sadržaj programskih aktivnosti – Obrazac 1,
  • presliku važećeg Rješenja o upisu u registar sportskih djelatnosti
  • potvrdu o nekažnjavanju za voditelja programa ne starija od 6 mjeseci
  • potvrda Ministarstva financija o stanju duga ne starija od 3 mjeseca

V.

Prijedlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 18. 7. 2016. godine.

Prijedlozi se predaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu: SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA, SPORTSKA DVORANA KOSTRENA, Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s napomenom:

“PRIJEDLOG PROJEKTA ZA PROGRAM SUFINANCIRANJA SPORTA SENIORA U OPĆINI KOSTRENA U 2016.GODINI“

VI.

Povjerenstvo Sportske zajednice Općine Kostrena će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga projekata koji će se uvrstiti u prijedlog Programa. Općinska načelnica Općine Kostrena daje naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele sredstava za Program.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program o istome će biti obaviješteni te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA