KONTROLOR PARKIRALIŠTA (M/Ž) – 5 izvršitelja

  Zatvoren

Rok za prijavu
Rok za prijavu: 29. travnja 2016. godine do 14,00 sati

KD KOSTRENA d.o.o.
Glavani 82d
51221 Kostrena

raspisuje
N A T J E Č A J
za primanje radnika u radni odnos

1. KONTROLOR PARKIRALIŠTA (M/Ž) – 5 izvršitelja

Uvjeti:

 • SSS
 • Osnove rada na računalu
 • Prethodno radno iskustvo nije obavezno
 • Prednost ostvaruju kandidati sa iskustvom na sličnim poslovima

Opis poslova:

 • Radi nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog rukovoditelja i plana obilazaka.
 • Vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa.
 • Brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima.
 • Radi i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo.
 • Brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka.
 • Surađuje sa voditeljem odjela i neposrednim rukovoditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla.
 • Obaviještava neposrednog rukovoditelja o eventualnim problemima i konfliktnim situacijama sa kojima se susreće prilikom obavljanja posla.
 • Brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koja mu je povjerena, te o istome vodi urednu evidenciju.
 • Daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih.
 • Brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

Uz zamolbu potrebno je priložiti: Životopis, svjedodžbu, presliku osobne iskaznice ( obje strane ).

Prijave moraju biti dostavljene do 29. travnja 2016. godine u 14,00 sati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu KD KOSTRENA d.o.o., ŽUKNICA 1B ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ), 51221 KOSTRENA, s naznakom ”Za natječaj – KONTROLOR PARKIRALIŠTA” , te na mail info@kd-kostrena.hr ( u naslov maila obavezno upisati: ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.