Javni poziv za sufinanciranje sporta seniora u Općini Kostrena za 2016. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu Sportska zajednica Općine Kostrena raspisuje javni poziv za sufinanciranje sporta seniora u Općini Kostrena za 2016. godinu.

Pisani prijedlozi projekata neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na Internet stranici Općine Kostrena. Prijedlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 18. 7. 2016. godine.

Više informacija o javnom pozivu za sufinanciranje sporta seniora u Općini Kostrena.