Prijave za Kostrensku lignjadu

U subotu 10. prosinca s početkom u 14.30 sati u lučici Podurinj, ŠRD «INA KOSTRENA» organizira tradicionalnu sportsku manifestaciju “Kostrenska lignjada”.                                                          

Propozicije natjecanja:

 • Natjecanje je ekipno uz mogućnost  kombiniranih ekipa (seniorka-senior,senior-junior)
 • Svaki klub može prijaviti JEDNU ekipu
 • Domaćinu je s više ekipa
 • Svi natjecatelji moraju posjedovati člansku iskaznicu HSŠRM i dozvolu za tekuću godinu.
 • Pratioci ekipa plaćaju kotizaciju od 100,00 Kn
 • Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost
 • Ekipama koje nisu u mogućnosti dopremiti brodice osigurat će domaćin
 • Klubovi iz okolice (KOSTRENA, V. LENAC, PEĆINE, LUBEN Rijeka i LUBEN Bakar), mole se da osiguraju brodice za svoje ekipe
 • Boduje se svaki gram lignje u zoološkom smislu
 • Pobjedničkim ekipama dodjeljuju se priznanja
 • Sve troškove natjecanja snosi domaćin
 • Prijave za natjecanje dostavljaju se najkasnije do 9.12.2016.
 1. a) pismeno na adresu tajnika Josip Iskra Crnčićeva 8 Rijeka
 2. b) telefonski 098 400 367 Franjo Živko
 3. b) elektronski: 1. putem e-maila – franjozivko@hotmail.com
 • PRAVILA  LIGNJOLOVA
 • ALATI LOVA: PEŠKAFONDO I SKOSAVICA UZ UPOTREBU FERALA, LOVI SE IZ BRODICE.
 • ORGANIZATORI OTKLANJAJU SVAKU ODGOVORNOST OD MOŽEBITNIH ŠTETNIH POSLJEDICA PO NATJECATELJE ILI DRUGE OSOBE ODNOSNO IMOVINU
 • ZONA LOVA: UVALA SVEŽANJ – UVALA SRŠICA – SV.MARKO – TENKA PUNTA
 • BODOVANJE:
 •  1 gram = 1 bod ; 1 Lignja = 100 bodova
 •  Pobjedničkim ekipama dodjeljuju se plakete a članovima ekipa medalje
 • Domaćin dodjeljuje pehar za najveću Lignju
 • Glavni sudac i voditelj natjecanja: Franjo Živko

 PROGRAM NATJECANJA:

14,00 Pozdravni govor domaćina,sponzora i predstavnika Općine Kostrena

14,30   Okupljanje,podjela propagadnog materijala,ukrcaj ekipa u brodice

15,00  Odlazak  s rive  u Lučici Podurinj  i početak natjecanja

20,00  Završetak natjecanja predajom ulova na rivi

20,30  Vaganje ulova ispred prostorija ŠRD INA KOSTRENA

21,00  Proglašenje rezultata i podjela priznanja, zajedničko  druženje u Prostorijama Društva.