Lokacije za postaju baja (5m3) prema programu za rujan 2017.

04.09.2017. – (3 baje)

  • ŠOJSKA – parkiralište
  • Ž. .ČEPULIĆA – parkiralište
  • GLAVANI – parkiralište Trim staza

18.09.2017. – (1 baja)

  • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se slijedećeg dana.