Lokacije za postavu baja (5m3) prema programu za siječanj 2018. na području Općine Kostrena – 3 baje

  • 01.2018. – (2 baje)
    • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
    • ŠOJSKA – kod kružnog toka
  • 01.2018. – (1 baja)
    • ULICA ŽARKA PEZELJA – parkiralište

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se slijedećeg dana.