Lokacije za postavu baja (5m3) za studeni 2017.g. – 4 baje

13.11.2017. – (2 baje)

  • ŽUKNICA – parkiralište kod dječjeg igrališta – 1 baja
  • VRH MATINŠĆICE – kod dječjeg igrališta – 1baja

27.11.2017. – (2 baje)

  • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
  • GLAVANI – parkiralište Trim staza

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se slijedećeg dana.