Lokacije za postavu baja prema programu za travanj 2016. na području Općine Kostrena

Lokacije za postavu baja (5m3) prema programu za travanj 2016. na području Općine Kostrena – 7 baja:

06.04. 2016. – (1 baja) ŠETNICA KOSTRENSKIH POMORACA – na parkiralište
07.04.2016. – (1 baja) ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
19.04.2016. – (1 baja) ŽUKNICA – parkiralište kod dječjeg igrališta
27.04.2016 – (2 baje) ULICA ŽARKA PEZELJA – na parkiralište
ŠOJSKA – na parkiralište kod kružnog toka
28.04.2016. – (2 baje) URINJ – parkiralište kod dječjeg igrališta
RANDIĆI – kod šterne

Napomena: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se slijedećeg dana.