More s nami, mi z moren

Katedra Čakavskog Sabora Kostrena u suorganizaciji sa Festivalom FIUMARE, pripremila je 31. svibnja na botelu Marina glazbeno-poetsku večer. Na glazbeno-poetskoj večeri s tematikom ljubavi za rodnim krajem nastupilo je dvadesetak čakavskih pjesnika i nekoliko recitatora. Svoje stihove pročitali su Branka Kržik Longin, Vlasta Juretić, Anamarija Juričić, Cvetana Linić,  Nadija Rubeša, Vlasta Sušanj Kapićeva, Maja Dubrović,  Rajka  Jurdana Šepić, Vjekoslava Jurdana, Cvjetana Miletić, Marija Trinajstić, Silvana Milotić, Rajka  Jurdana Šepić, Miljenko Žanić, Slavica Car, Mladen Barac, Luka Skorić , Zvonko Turak i Josip Braco Vidas.

Stihove Luke Škode, Zlatana Marunića i pok. Katije Šepić Usmiani čitale su Anđelka Rasol, Katarina Margan i Jasna Karninčić.

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su Mirjana Bobuš, Pape te Duško Jeličić.