Načelnica obišla gradilište u Glavanima

Kostrena, 14. rujna 2016. –  Predstavnici Općine Kostrena održali su radni sastanak s predstavnicima KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka i izvođača radova kako bi  informirali općinsku načelnicu o stanju radova na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava  za područja Martinšćica, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje. U zajedničkom obilasku terena, utvrđeno je kako se dinamika radova odvija u skladu s dogovornim, unatoč povremenim poteškoćama i nepredviđenim okolnostima na terenu. Radovi na izgradnji započeli su početkom godine, a završetak se očekuje sredinom 2017.godine.

Projekt Vodoopskrba visinske zone Kostrena s pratećim radovima na izgradnji kanalizacijskih kolektora, realizira se po fazama. Prva faza projekta započela je gradnjom vodospreme s hidroforskom stanicom Solin 2, a sadašnji radovi čine njegovu drugu fazu. Treća faza podrazumijeva gradnju nove crpne stanice Martinšćice sa zahvatom rekonstrukcije na postojećim bunarima i aktiviranje novih bušotina dok će četvrta faza obuhvatiti gradnju vodovodnog cjevovoda Glavani – Sopalj.

Projekt „Vodoopskrbe visinske zone Kostrena“, financira se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena dok se gradnja sanitarne kanalizacije financira iz proračuna Općine Kostrena.