NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u zgradi Turističke zajednice Općine Kostrena

Temeljem odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena (38. sjednica) TZO Kostrena objavljuje

N A T J E Č A J

 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

u zgradi Turističke zajednice Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a 

 PREDMET ZAKUPA: Poslovni prostor površine 22,92m2

NAMJENA: Poslovnica banke, mjenjačnica, fotokopirnica, galerija, suvenirnica, papirnica, agencija za posredovanje i poslovnica

ZAKUPNINA: 60,00 kuna/m2 (protuvrijednost cca. 8 EUR, po srednjem tečaju HNB)

Uvjeti:

Uz pismenu Ponudu potrebno je priložiti:

  • Pismo namjere za najam prostora u prostoru zgrade TZO Kostrena
  • Dokaz o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost uvjetovana za zakup ovog poslovnog prostora

 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Ponudu dostaviti na adresu TZO Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena, s naznakom ”Ne otvarati – ponuda za zakup”. Ponude s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje. O rezultatima Natječaja učesnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Informacije na telefon 051/289-207 ili 091/737 8847.                                                             

Direktorica TZO Kostrena

Sandra svetić, mr.oec.

 

Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena

Tel: +385 51 289 207 / Fax: +385 51 289 003 / Mob: +385 91 737 8847  e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr / web: www.tzo-kostrena.hr

OIB: 51325462649 / IBAN: HR7924020061100404339