Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Turističke zajednice Općine Kostrena

  Zatvoren

Temeljem odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena (38. sjednica) TZO Kostrena objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
u zgradi Turističke zajednice Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a

PREDMET ZAKUPA: Poslovni prostor površine 22,92m2

NAMJENA: Turistička agencija, poslovnica banke, mjenjačnica, fotokopirnica, galerija, suvenirnica, papirnica, agencija za posredovanje i poslovnica

ZAKUPNINA: 60,00 kuna/m2 (protuvrijednost cca. 8 EUR)

Uvjeti:

Uz pismenu Ponudu potrebno je priložiti:

  • Pismo namjere za najam prostora u prostoru zgrade TZO Kostrena
  • Dokaz o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost uvjetovana za zakup ovog poslovnog prostora

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Ponudu dostaviti na adresu TZO Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Ne otvarati – ponuda za zakup”. Ponude s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje. O rezultatima Natječaja učesnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Informacije na telefon 051/289-207 ili 091/737 8847.