Natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
26. listopada 2017.

Datum i vrijeme objave
11. listopada 2017.

KLASA: 112-02/17-01101
URBROJ :2170-07-04-17-3

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Službu za lokalnu samoupravu i pravne poslove, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA SOCIJALNU, ZDRAVSTVENU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1 izvršitelj i izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Posebni uvjeti:

  • magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Više u dokumentaciji koja slijedi.