Natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Zlatna ribica” za pedagošku godinu 2016./17.

  Zatvoren

Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 28. travnja 2016. godine Dječji vrtić «Zlatna ribica» objavljuje

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Zlatna ribica” za pedagošku godinu 2016./17.

Prijave se podnose za sljedeće programe:

 • cjelodnevni 10 – satni program u jasličnim i vrtićkim skupinama
 • poludnevni 6 – satni program u vrtićkim skupinama

Skraćeni upis ( za djecu dosadašnje polaznike programa)

 • ispunjeni obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića
 • ispunjeni obrazac izjave o mjestu prebivališta

Redovni upis (novoprijavljeni)

 • ispunjeni obrazac Prijave za upis
 • preslika domovnice i rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • ispunjeni obrazac Provjere mjesta prebivališta
 • uvjerenje nadležnog tijela da dijete zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

 • dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Kostrena,
 • dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena.

Ukoliko podnositelji prijava ostvaruju uvjete državljanstva i prebivališta prednost pri upisu ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja
 3. djeca s teškoćama u razvoju
 4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje
 6. djeca iz obitelji s troje ili više djece
 7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Vezano uz ostvarivanja reda prvenstva potrebno je dostaviti:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja – potvrde o zaposlenju i potvrda HZZMO-a ili IP kartica za tekuću godinu (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana za posrednika)
 3. djeca s teškoćama u razvoju – pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb
 4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list za djecu
 5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike
 6. djeca iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove za svu djecu
 7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg doplatka.

Prijave se zaprimaju u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica”, Kostrena, Žuknica 1a, od 2. – 13. svibnja 2016. godine, radnim danom od 8,00 – 16,00 sati, a utorkom i četvrtkom do 17,00 sati. Prijave zaprimljene nakon roka naznačenog u natječaju neće se razmatrati.

Ukoliko Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića nije dostavljen u upisnom roku smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga vrtića u narednoj pedagoškoj godini, te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovozom 2016.g.

Obrasce za prijavu upisa i izjavu o prebivalištu, kao i sve obavijesti možete dobiti na mjestu upisa, na telefon 051/289 – 573 i 289 – 574 ili na web stranici Dječji vrtić Zlatna ribica i mrežnoj stranici Općine Kostrena.