Natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Zlatna ribica” za pedagošku godinu 2016./17.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić “Zlatna ribica” objavljuje natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Zlatna ribica” za pedagošku godinu 2016./17.

Prijave se podnose za cjelodnevni (10 sati) program u jasličnim i vrtićkim skupinama ili poludnevni (6 sati) u vrtićkim skupinama.

Prijave se zaprimaju u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica”, Kostrena, Žuknica 1a, od 2. – 13. svibnja 2016. godine, radnim danom od 8,00 – 16,00 sati, a utorkom i četvrtkom do 17,00 sati. Prijave zaprimljene nakon roka naznačenog u natječaju neće se razmatrati.

Ukoliko Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića nije dostavljen u upisnom roku smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga vrtića u narednoj pedagoškoj godini, te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovozom 2016.g.

Obrasce za prijavu upisa i izjavu o prebivalištu, kao i sve obavijesti možete dobiti na mjestu upisa, na telefon i 289 – 574 ili na web stranici Dječji vrtić Zlatna ribica i mrežnoj stranici Općine Kostrena.