Obaviiest iz Rafinerije nafte Rijeka

Obaviještavamo vas da se periodu od 11.04. do 13.04.2016. g. u Rafineriji nafte Rijeka nastavljaju aktivnosti na stabilizaciji rada procesnih postrojenja nakon dodatnih radova na PSA jedinici.

Uslijed navedenih aktivnosti moguća je pojava dimljenja na baklji.