OBAVIJEST

KLASA: 944-15/17-01/01
URBROJ: 2170-07-04-17-10
Kostrena, 29. svibnja 2017. godine

Javno otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade k.č. broj 3460 upisane u zk.ul. 1369 k.o. Kostrena Lucija, u površini zakupa od 200 m2, će se umjesto dana 31. svibnja 2017. godine, otvarati na dan 1. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

 OPĆINA KOSTRENA