OBAVIJEST

KLASA: 372-03/17-01/21
URBROJ: 2170-07-04-17-4

Javno otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena na prvom katu zgrade Rasadnik  u Kostreni, ukupne površine 31,00 m2, će se umjesto u 10:00 sati, otvarati  s početkom u 11:30 sati  dana 9. listopada 2017. (četvrtak) u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

 OPĆINA KOSTRENA