Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka – INA d.d.

Uslijed procesnih poremećaja u radu postrojenja za krekiranje pomoću katalizatora u fluidnom stanju – Fluid catalytic cracking (FCC), došlo je do pojačanog dimljenja na centralnom rafinerijskom dimnjaku. Osim većih količina crnog dima, ovaj procesni poremećaj nije imao utjecaj na sigurnost i zdravlje mještana kao ni okoliš. Sve interventne službe bile su na vrijeme obaviještene, međutim nije bilo potrebe za intervencijom.

Prema jučerašnjim podacima službe 112 nisu zabilježena onečišćenja. Podaci o kvaliteti zraka i rezultati mjerenja, dostupni su na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Za dodatne informacije na raspolaganju je vodeći specijalist za sigurnost u Rafineriji nafte Rijeka, gospodin Mario Pavešić putem e-maila: mario.pavesic@ina.hr;