Obavijest o pokretanju postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

INA d.d. obavještava da je u Rafineriji nafte Rijeka od 10.2.2017. do 26.02.2017. planirano pokretanje procesnih postrojenja, nakon obavljenih remontnih radova prilikom čega postoji mogućnost za pojavom pojačane buke i dimljenjem.

Mještani se mole za razumijevanje.