Obavijest o pokretanju PSA jedinice

Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj obavještava da je u periodu od 19. do 22. rujna 2017. godine planirano pokretanje PSA jedinice te postoji mogućnost pojačane buke i dimljenja.