Obavijest o postavljanju spomen-ploče na groblju u Sv. Barbari

Zahvaljujući Općini Kostrena i načelnici Mireli Marunić, Bratovština sv. Nikole će uskoro realizirati svoju ideju o postavljanju spomen-ploče nestalim, umrlim i poginulim pomorcima iz Svete Barbare.  

U razdoblju od 1780. do 1980. godine stradalo je gotovo 600 pomoraca, a na ovaj se način obilježava sjećanje na njih.

Popis imena pomoraca rađen je  prema knjizi dr. Vjekoslava Bakašuna izdanoj 2009. godine.

Mole se svi Kostrenjani s novim saznanjima o niže navedenom popisu da se jave  kapetanu Branimiru Šoiću  mailom na: branimir.soic@ri.t-com.hr.

 

Popis će biti na stranicama Općine Kostrena do 24. prosinca.

 

DILJEM SVIJETA NESTALI, POGINULI I UMRLI POMORCI IZ KOSTRENE SV. BARBARE  OD 1780. DO 1899.

 

 1. Mate Jelenčić 1780.
 2. Andre Šoić 1784.
 3. Mihovil Šoić 1803.
 4. Martin  Randić  1818.
 5. Bartol Randić 1830.
 6. Toma Randić (Grgurov)  1823.
 7. Mate Thian  1824.
 8. Mate Marunić (Androv) 1824.
 9. Martin Randić (Jakovov) 1824.
 10. Ivan Mikuličić 1824.
 11. Paval Šoić (Matejev) 1825. 
 12. Anton Thian (Nikolin) 1825.
 13. Grgur Pezelj 1826.
 14. Andre Medanić (Martinov) 1827.
 15. Andre Mihletić 1827.
 16. Bartol Pajkurić (Lukin) 1827.
 17. Grgur Marunić 1827.
 18. Martin Randić (Lukin) 1828.
 19. Anton Randić (Androv)  1828.
 20. Vicenco Pezelj (Ivanov)  1828.
 21. Martin Šoić (Antonov) 1828.
 22. Fran Medanić (Tomin) 1828.
 23. Stanislav Glavan 1829.
 24. Mate Šoić (Bartolov) 1829.
 25. Gašpar Medanić (Martinov) 1830.
 26. Mate Jelenčić (Jakovov) 1831.
 27. Andre Pezelj 1831.
 28. Andre Pajkurić (Antonov) 1831.
 29. Vicenco Pezelj (Martinov) 1831.
 30. Mate Mihletić (Matejev) 1832.
 31. Andre Šoić (Jakovov) 1832.
 32. Andre Šoić (Androv) 1832.
 33. Mate Thian (Martinov) 1833. 
 34. Kuzma Thian (Martinov) 1833.
 35. Andre Šepić (Tomin) 1833.
 36. Anton Medanić (Antonov) 1833.
 37. Grgur Randić 1833.
 38. Mihovil Pezelj (Nikomedov) 1835.
 39. Andre Medanić 1836.
 40. Vicenco Mihletić 1836.
 41. Anton Šoić (Jakovov) 1837.
 42. Fortunato Jakov 1837.
 43. Juraj Mikuličić 1838.
 44. Mate Randić (Tomin) 1839.
 45. Stanislav Pezelj ( Jurjev) 1839.
 46. Kuzma Randić (Martinov) 1839.
 47. Baptista Jelenčić (Antonov) 1839.
 48. Grgur Šoić (Nikolin) 1840.
 49. Petar Pezelj (Petrov) 1843.
 50. Toma Marunić (Matov) 1845.
 51. Josip Šoić (Antonov) 1849.
 52. Toma Šoić 1850.
 53. Grgur Marunić 1850.
 54. Luka Mihletić 1850.
 55. Anzelmo Randić 1852.
 56. Grgur Šoić (Matov) 1852.
 57. Mate Frančišković 1854.
 58. Paškval Stipanović 1854.
 59. Stanislav Pezelj (Tomin) 1855.
 60. Mate Jelenčić 1855.
 61. Anton Šepić (Stipanov) 1858.
 62. Feliks Mančić 1858.
 63. Feliks Jelenčić 1858.
 64. Nikola Anicet Pilepić 1859.
 65. Anton Pezelj 1859.
 66. Toma Randić 1860.
 67. Juraj Vičević (Matov) 1860.
 68. Filip Tonković 1860.
 69. Aleksandar Medanić 1861.
 70. Andre Šoić (Avelinov) 1861.
 71. Fran Marunić 1861.
 72. Toma Randić 1861.
 73. Dionizije Šoić (Paškvalov) 1861.
 74. Toma Medanić 1862.
 75. Toma Stipanović 1862.
 76. Mihovil Pajkurić 1863.
 77. Ivan Štiglić (Marijanov) 1863.
 78. Andre Tonković 1864.
 79. Grgur Pezelj 1864.
 80. Ignacij Stipanović (Antonov) 1864.
 81. Pio Fortunato Jelenčić 1864.
 82. Andre Šoić 1865.
 83. Aleksandar Pajkurić (Matov) 1865.
 84. Toma Randić 1865.
 85. Jakov Šoić 1865.
 86. Mate Randić 1867.
 87. Toma Pezelj 1867.
 88. Grga Pezelj 1867.
 89. Mate Šoić 1868.
 90. Paval Tonković 1868.
 91. Bonaventura Pajkurić 1868.
 92. Mate Pezelj 1869.
 93. Filip Tonković 1870.
 94. Jakov Tonković 1870.
 95. Paval Tian 1871.
 96. Pio Fortunato Šoić 1871.
 97. Grgur Pezelj 1871.
 98. Fran Randić 1871.
 99. Jakov Randić (Šimov) 1871.
 100. Martin Pezelj 1871.
 101. Anton Pezelj 1871.
 102. Feliks Jelenčić (Nikolin) 1871.
 103. Martin Pezelj 1873.
 104. Vincent Pezelj (Antonov) 1873.
 105. 105. Franjo Pezelj (Antonov)
 106. Luka Rafael Medanić 1873.
 107. Filip Mikuličić 1874.
 108. Viktor Leonard Randić 1874.
 109. Dionizije Sindić 1874.
 110. Mate Štiglić 1874.
 111. Grgur Randić (Matov) 1874.
 112. 112. Carmas Thian (Vicencov)              
 113. Stanko Pajkurić 1875.
 114. Roko Medanić 1876.
 115. Kristofor Sindić 1877.
 116. Paškval Šoić (Tomin) 1877.
 117. Valerio Pajkurić (Nadalov) 1878.
 118. Gašpar Malvić 1878.
 119. Josip Benedikt Randić 1878.
 120. Silvestar Šoić (Paškvalov) 1878.
 121. Franjo Medanić (Androv) 1879.
 122. Dmitar Medanić 1879.
 123. Gašpar Malvić 1879.
 124. Toma Pajkurić 1879.
 125. Bonaventura Jelenčić 1880.
 126. Grgur Šoić 1880.
 127. Vicko Paškval Jelenčić 1880.
 128. Valentin Šoić 1881.
 129. Mate Šoić 1881.
 130. Vjenceslav Pezelj 1883.
 131. Luka Tijan 1883.
 132. Urban Jakov Malešić 1883.
 133. Anzelmo Pezelj 1884.
 134. Andre Tijan 1884.
 135. Mate Šoić (Antonov) 1885.
 136. Josip Pezelj (Stankov) 1886.
 137. Andre Pezelj (Anzelmov) 1887.
 138. Andre Medanić (Androv) 1888.
 139. Anton Šoić 1889.
 140. Nadal Randić 1889.
 141. Luka Šoić (Vinkov) 1889.
 142. Luka Šoić (Paškvalov) 1889.
 143. Toma Jelenčić (Vinkov) 1890.
 144. Mate Šepić (Kuzmin) 1890.
 145. Julije Pajkurić 1890.
 146. Bonifacije Šoić 1891.
 147. Luka Šoić (Blažov) 1892.
 148. Mate Pajkurić (Ivanov) 1892.
 149. Andre Tonković 1892.
 150. Fran Randić 1892.
 151. Andre Randić (Matov) 1894.
 152. Franjo Pajkurić 1896.
 153. File Thian 1898.
 154. Fran Thian (Androv) 1898.
 155. Roko Uršičić 1898.
 156. Fran Cuculić 1898.
 157. Kuzma Stipanović ( Kuzmin) 1898.
 158. Romuald Šoić 1898.
 159. Josip Randić, 1898.
 160. Antun Sović (Franjov) 1898.
 161. Paulin Šoić 1899.
 162. Nadal Jelenčić (Matov) 1899.
 163. Milan Randić
 164. 164. Riko Randić
 165. Anđelo Šoić
 166. Frane Šoić
 167. Ilarije Šoić
 168. Vinko Šoić
 169. Milan Tijan
 170. Petar Tijan
 171. Vinko Tijan

 


OD 1900. DO 1980.


 1. Ignacij Pezelj 1900.
 2. Fran Šimun Randić (Franjin) 1900.
 3. Toma Pezelj 1901.
 4. Mojsije Polić 1901.
 5. Ljube Tijan 1901.
 1. Anton Pilepić (Stipanov) 1902.
 2. Ivan Thian (Ivanov) 1902.
 3. Kuzma Randić 1903.
 4. Paškval Stipanović 1904.
 5. Andre Randić (Androv) 1904.
 6. Ivan Anton Pezelj 1907.
 7. Ivan Randić (Vickov) 1908.
 8. Stjepan Binder 1913.
 9. Anzelmo Randić (Nadalov) 1913.
 10. Fran Šoić 1916.
 11. Anton Vidas 1918.
 12. Petar Pajkurić (Ignacijev) 1919.
 13. Ljudevit Randić 1920.
 14. Ludve Randić 1920.
 15. Albert Randić 1920.
 16. Kuzma Randić 1928.
 17. Mate Karlović 1928.
 18. Marijan Pezelj (Tomin) 1930.
 19. Mate Ivan Randić 1932.
 20. Bonifacije Ćepulić 1933.
 21. Aleksandar Rukavina 1938.
 22. Mate Tonković 1941.
 1. Ivan Rosović  1942.
 2. Branimir Sović 1942.
 3. Toma Medanić 1943.
 4. Anđelo Dujmić 1943.
 5. Danijel Marunić 1944.
 6. Josip Randić 1944.
 7. Milan Malešić (Ivanov) 1944.
 8. Drago Linić 1945.
 1. Laura Volarić 1945.
 2. Marijan Jakšetić 1945.
 3. Djuro Tijan 1946.
 4. Srećko Vukoša 1980.
 5. Tomislav Juretić 1980.