OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE, GOSP. I LOKALNI EK. RAZVOJ

KLASA:112-03/17-01/02
URBROJ:2170-07-04-17-24_
Kostrena, 30. studenoga 2017.

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU

Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. studenog 1983. godine,  S.L., rođena 17. kolovoza 1989. godine i S.C., rođen 01. studenog 1978. o terminu usmenog intervjua, budući da su zadovoljili  uvjete pismenog testiranja za prijem na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I LOKALNI EKONOMKI RAZVOJ, u Službi za financije i gospodarstvo, na određeno vrijeme– 1 izvršitelj.

Usmeni intervju održati će dana 01. prosinca 2017. godine (petak) u 10:00 sati i dana 04. prosinca 2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Kostrena (Općinska vijećnica), Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena

 

S osobitim poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva:
Martina Zekić, mag.oecc.