Obavijest o sufinanciranju veterinarskih usluga

Sukladno Odluci Kolegija načelnice, KLASA:022-06/16-01 URBROJ:2170-07-03-16-39, od 26. siječnja 2016. godine, Općina Kostrena sklopit će ugovor s Veterinarskom ambulantom “Kostrena”, Glavani 10, Kostrena, o sufinanciranju određenih veterinarskih usluga.

Pravo na sufinanciranje do 50% iznosa od ukupne cijene niže navedenih usluga, imaju vlasnici kućnih ljubimaca s prebivalištem na području Općine Kostrena.

 

USLUGAUKUPNA CIJENANA TROŠAK OPĆINE KOSTRENATROŠAK KORISNIKA USLUGE
Sterilizacija mačaka400,00 kn200,00kn200,00 kn
Sterilizacija kuja900,00 – 1.200,00 kn450,00 – 600,00 kn450,00 – 600,00 kn
Cijepljenje protiv
bjesnoće mačke
140,00 kn70,00 kn70,00 kn
Tablica: Sufinanciranje veterinarskih usluga

 

U cijenu je uračunat PDV.

Sukladno Odluci vlasnik ima pravo na sufinanciranje sterilizacije jedne mačke, jedne kuje i na cijepljenje jedne mačke protiv bjesnoće.

Udruga Mijau i ove godine organizira akciju Sterilizacija mačaka u veljači s 50% popusta