Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – kontrolni-prometni redar

Temeljem odredbe članka 20. i 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rok od dva mjeseca na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljuje slijedeću

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pismeno testiranje održati će se dana 27. travnja 2016. godine s početkom u 10 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (zgrada općinske uprave – Vijećnica).

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu, Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, na radno mjesto: referent/referentica kontrolni-prometni redar objavljenog dana 05. travnja 2016. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju pozive za testiranje.

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pismenom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 27. travnja 2016. godine u 13 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.