Obavijest obveznicima Poreza na potrošnju

Od danas 20.siječnja 2016.godine, obveznicima poreza na potrošnju dostupan je servis za dostavu podataka o porezu na potrošnju na web stranici Općine Kostrena

Obveza za prosinac 2015.godine dostavlja se putem navedene stranice, a servis na web stranicama Porezne uprave više nije u funkciji.

Za daljnje informacije i korisničku podršku, možete se obratiti na broj telefona: 051 659 021.

Prijava poreza na potrošnju