Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite 2016.

U četvrtak, 3. ožujka 2016. godine, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati, organizirat će se “Dječji dan – edukacija djece u području zaštite i spašavanja”, kojim će Općina Kostrena, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Rijeka i OŠ Kostrena, prigodno obilježiti Međunarodni dan civilne zaštite.

U programu sudjeluju OŠ Kostrena, PUZS Rijeka, DVD Kostrena, Policijska uprava PG, Postrojba CZ Općine Kostrena, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Odred izviđača “Sjever-jug”, Stožer ZS Općine Kostrena, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Radio mreža za opasnost i Dom mladih Rijeka.

Opći cilj aktivnosti je da se djeci ukaže na ugroženost te posljedice mogućih nesreća, te da se kroz provjeru znanja i edukaciju provjeri njihovo teoretsko znanje o sustavu civilne zaštite i prevenciji, te o načinu postupanja u slučaju ugroženosti. Osim navedenog cilj ovog dana je i u najmlađima poticanje duha volonterizma kako bi i oni sami kada odrastu mogli postati volonteri u udrugama koje se bave civilnom zaštitom.