Objavljen je javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Narodna knjižnica Kostrena objavljuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog natječaja. Javno otvaranje ponuda je 25. svibnja 2016. u 10,00 sati u prostorijama Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.