Odluka o komunalnoj naknadi

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Kostrena, i to:

  • područja zona u općini Kostrena
  • područja koja se oslobađaju plaćanja komunalne naknade
  • koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
  • koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
  • način obračuna i rokove plaćanja komunalne naknade,
  • nekretnine od važnosti za općinu Kostrena koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
  • opći uvjeti i razlozi zbog koji se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
  • izvor sredstava iz koji će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Više o komunalnoj naknadi pročitajte u priloženom dokumentu.