Odluka o nacrtu okolišne dozvole za postrojenje IND-EKO d.o.o. Urinj

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 166. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78115), na temelju članka 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) te članka 16. stavka 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine”, broj 8/14), u postupku izdavanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj, Urinj 46, Općina Kostrena, donosi

Odluku s informacijom o Nacrtu okolišne dozvole za postrojenje IND-EKO d.o.o. Urinj

  1. Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj, Urinj 46, Općina Kostrena, upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana. Za sve vrijeme trajanja objave Nacrta dozvole – u razdoblju od petnaest dana – javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode biti omogućen uvid u Nacrt dozvole
  2. Na uvid na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) biti će stavljen Nacrt dozvole.
  3. Informacija o terminu objavljivanja Nacrta dozvole na internetskim stranicama Općine Kostrena i Primorsko-goranske županije, biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Kostrena i Primorsko-goranske županije,
  4. Objava Nacrta dozvole na internetskim stranicama Ministarstva traje 15 dana i početi će 1. veljače 2016. godine, do kada je upravno tijelo iz točke 3. ove Odluke dužno informaciju objaviti na oglasnoj ploči.
  5. Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva, dostavljaju se na adresu Ministarstva ili Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb.