Održana 2. sjednica LAGUR-a

U utorak, 4. listopada 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, održana je 2. sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA.

LAGUR-u TUNERA pristupile su 2 nove članice – Općina Fužine i Općina Lokve, koje u svom geografskom sastavu imaju jezera i vodene površine, što predstavlja potencijal za razne aktivnosti i projekte. Članstvom u LAGUR-u imati će priliku sudjelovati u kreiranju Strategije LAGUR-a TUNERA, koji sada obuhvaća područje: Grada Bakar, Grada Crikvenica, Općine Fužine, Grada Kraljevice, Općine Kostrena, Općine Lokve i Grada Novi Vinodolski.

Navedene JLS čine jedinstveno ribarstveno područje, koje donosi Strategiju kroz koju će se financirati projekti vezani za ribarstvo i ribarstveno područje. Naglasak u Strategiji biti će na gospodarskom sektoru ribarstva, i aktivnostima vezanim uz njega.

Prisutnima su podijeljene informacije o mogućnostima financiranja kroz Strategiju LAGUR-a, objasnjene razlike između LAG-ova i LAGUR-a, te je istaknuto kako je glavna razlika u tome što će LAGUR-i sami moći kreirati Mjere u svojoj Strategiji. Preporuka je ustanoviti stvarne probleme, ciljeve i mjere kako bi Strategija bila čim kvalitetnija i provedljivija.

Navedene su i aktivnosti koje će slijediti: prijava na natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III. 1.“Pripremna potpora“, kreiranje loga, otvaranje Facebook stranice, te rad na Strategiji LAGUR-a.

Iz „Pripremne potpore“ LAGUR ima mogućnost korištenja 700.000,00 kuna za akcije osposobljavanja lokalnih dionika, izradu studija ribarstvenog područja, izradu Lokalne razvojne strategije ribarstva, administrativne troškove i izradu i provođenje malog pilot projekta.