Održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR)

Dana 23.5.2016.g. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group).

LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

LAGUR će koristiti sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014. – 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 milijuna Eura za projekte.

Osnivanjem, LAGUR stječe pravo prijave na natječaj za pripremnu potporu, unutar koje je moguće ostvariti pravo na 700.000,00 kn bespovratnih sredstava za razdoblje od 6 mjeseci, za poslovanje, pripremu Strategije i manje pilot projekte, kao što su npr. ribarski muzeji, izvlačenje brodova iz podmorja, pokretanje ribljih fast-foodova i sl.

Po isteku navedenih 6 mjeseci, osnovani LAGUR prijaviti će se na natječaj iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, iz kojega će moći koristiti sredstva do 2020.g. za provedbu projekata, kao što su npr. obnova ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, brod trgovina – plutajuća trgovina, riblji restoran na brodu sa pušnicom i ribarnicom, srednjoškolski projekt za održivo ribarstvo i sl.