Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Zatvoren

Rok za prijavu
10. 10. 2017.

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica) i stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica)

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama HZZ i otvoren je od 2.10.2017. do 10.10.2017. godine.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za upravne poslove:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
• nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
• kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
• nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
• nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
• kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
• nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
• životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
• dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na internetskoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr