PLAN PRIJMA za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018.godinu

  Otvoren

KLASA: 022-06/18-01/2
URBROJ: 2170-07-03-18-31
Kostrena, 23. siječanj 2018.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakon o poticanju zapošljavanja  („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12, 16/17) i članka 44. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 10/13, 17/14, „Službene novine Općine Kostrena“ broj  9/17), Općinski načelnik na sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine, utvrđuje

 

PLAN PRIJMA
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018.godinu

                                                                          

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu za 2018.godinu ( u nastavku: Plan) utvrđuje se popis radnih mjesta za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018.godinu uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi.

 

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena određuje se sljedeći broj osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

  • Služba ureda načelnika – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/izvršiteljica  –  magistar/magistra ili stručni/stručna specijalist/specijalistica ili stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica pravne struke.
  • Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/izvršiteljica – magistar/magistra ili stručni/stručna specijalist/specijalistica ili stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica pravne struke.
  • Služba za financije i gospodarstvo – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/izvršiteljica – magistar/magistra  ili stručni/stručna specijalist/specijalistica ili stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica ekonomske struke.
  • Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/izvršiteljica – magistar/magistra ili stručni/stručna specijalist/specijalistica ili stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica građevinske/arhitektonske struke.

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenim novinama Općine Kostrena“ i na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

 

Općinski načelnik

Dražen Vranić, dipl.iur.