Pogodnosti za učenike osnovne škole Kostrena

Još od svog osnutka Općina Kostrena vodi konstantnu brigu o podizanju standarda učenika osnovne škole, od poklona za prvašiće, organiziranja školskog autobusa, nabavke udžbenika, pa do sufinanciranja produženog boravka i socijalnog programa namijenjenog učenicima slabijeg imovinskog statusa.

Ni ove godine ne odustaje se od postavljenih letvica pa će tako svi učenici Osnovne škole Kostrena dobiti besplatne udžbenike. Na nivou škole organizirana je podjela udžbenika od starijih generacija mlađima, a udžbenike koji više nisu u adekvatnom stanju za daljnju uporabu financirat će Općina. Učenici će svoje komplete knjiga preuzeti prvog dana škole. Za sve korisnike programa socijalne skrbi nabavit će se i radne bilježnice i mape do punog kompleta prema zahtjevu škole. Oni učenici koji škole pohađaju van Kostrene mogu ostvariti pravo na refundaciju troška udžbenika, a zahtjevu trebaju priložiti original račun (R1), uvjerenje o prebivalištu ili osobnu iskaznicu za dijete (učenika), potvrdu škole da učenik istu polazi, te broj računa na koji će se izvršiti uplata.

Prijevoz u škole i iz škole također je osiguran za iduću školsku godinu jer je već sklopljen ugovor s prijevoznikom Rijeka plus d.o.o. Prijevoz će se vršiti istim voznim redom kao i do sada, a učenici će o svemu dobiti dodatne informacije na početku školske godine.

Naravno, ni ove se godine nisu zaboravili oni najmlađi, učenici prvog razreda osnovne škole. Za njih je osiguran poklon bon u iznosu 300 kn kojeg će moći iskoristiti za školske potrepštine u knjižarama Školske knjige d.d., V.B.Z.-a d.o.o. i Narodnih novina d.d. Poklon bonovi će se učenicima uručiti na svečanosti prvog dana škole.