Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima

Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je odluku o mjesečnoj novčanoj pomoći  umirovljenicima s niskim primanjima koja će se kretati u rasponu od 150 do 350 kuna mjesečno, zavisno o visini mirovine. Zahtjevi za ostvarivanjem ovog prava za prvo tromjesečje 2017. zaprimat će se u uredovno vrijeme Općine Kostrena od 15. veljače do 28. veljače 2017.

Navedeno pravo moći će ostvariti umirovljenici s neprekidnim prebivalištem na području Općine Kostrena u trajanju od najmanje 5 godina, kojima je mirovina jedini izvor prihoda. Bez obzira radi li se o primanjima ostvarenim u zemlji i/ili inozemstvu, ona u ukupnom iznosu ne bi smjela prelazi 1.800,00 kuna.

Za korisnike s  mirovinom do 1.100,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 350 kn mjesečno. Za korisnike s mirovinom do 1.300,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 250 kn mjesečno dok će korisnici s mirovinom u iznosu do 1.800,00 kuna primati pomoć u iznosu od 150 kn mjesečno. Pomoć će se isplaćivati svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje. Isplata novčane pomoći korisniku pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Pravo na potporu neće moći ostvariti oni umirovljenici koji pored nekretnine u kojoj stanuju, u svojem suvlasništvu ili vlasništvu imaju drugu nekretninu čijim bi stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihod. Ovaj oblik potpore ne mogu ostvariti mještani koji ne primaju mirovinu.

Zahtjevu je potrebno priložiti: presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o tekućem IBAN računu, uvjerenje o prebivalištu, rješenje o azilu (za strance), presliku zadnjeg odreska od mirovine, presliku zadnjeg odreska inozemne mirovine ili potvrdu o visini iste, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da umirovljenik nije korisnik inozemne mirovine (ukoliko pravo na inozemnu mirovinu nije ostvareno, a evidentiran je radni staž izvan Republike Hrvatske), potvrdu porezne uprave o visini dohotka i imovinskom stanju.