Postavljanje baja- kolovoz 2017.

OPĆINA  KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA KOLOVOZ 2017.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 1 BAJA

  • 21.8.2017.  (1 baja)
  • Ulica Žarka Pezelja – parkiralište

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.