baja-za-krupni-otpad

Postavljanje baja- srpanj 2017.

OPĆINA  KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 

LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA SRPANJ 2017.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 2 BAJE:

  • 10.7.2017. – (1 baja)
  • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
  • 24.7.2017. – (1 baja)
  • ŽUKNICA – kod dječjeg igrališta

 

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.