Postavljanje baja u ožujku 2017.

OPĆINA  KOSTRENA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 

 LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA OŽUJAK 2017.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 4 BAJE:

  • 06.03.2017. – (2 baje)
  • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
  • VRH MARTINŠĆICA – kod dječjeg igrališta

 

  • 20.03.2017. – (2 baje)
  • Ž. ČEPULČIĆA – na parkiralištu
  • RANDIĆI – kod dječjeg igrališta

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.