Postavljanje baja u travnju 2017.

OPĆINA  KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA TRAVANJ 2017.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 4 BAJE:

  • 03.4.2017. – (2 baje)
  • ŽUKNICA – parkiralište kod dječjeg igrališta
  • VRH MARTINŠĆICA – kod dječjeg igrališta
  • 17.4.2017. – (2 baje)
  • ŠOJSKA ULICA – na parkiralištu
  • ŽUKNICA – parkiralište kod dječjeg igrališta

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.