Postavljanje baja u veljači 2017.

OPĆINA  KOSTRENA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 

 LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA VELJAČU 2017.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 4 BAJE:

  • 06.02.2017. – (2 baje)
  • ULICA ŽARKA PEZELJA – na parkiralištu
  • ŽUKNICA – kod dječjeg igrališta

 

  • 20.02.2017. – (2 baje)
  • ULICA KOSTRENSKIH BORACA – parkiralište kod vrtića
  • ŠOIĆI – na okretištu autobusa

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.