Postupak odabira najpovoljnije ponude za uslugu osiguranja imovine i izvanugovorne odgovornosti u Općini Kostrena

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena je u skladu s Proračunom Općine Kostrena za 2016. godinu, i skorog isteka ugovora kojim usluga osiguranja imovine istječe 17. veljače 2106. godine, dok usluga izvanugovorne odgovornosti istječe 11. ožujka 2016. godine, pokrenuo postupak objave nadmetanja za usluge osiguranja u Općini Kostrena.

U tom smislu sačinjena je dokumentacija za nadmetanje koja se nalazi u privitku ovog dopisa i koja će po usvajanju odluke o pokretanju postupka biti objavljena na web stranici općine Kostrena.

Procijenjena vrijednost usluge iznosi 127.000,00 kuna obzirom da je ova usluga oslobođena od naplate poreza na dodanu vrijednost.

Stoga se predlaže se donošenje slijedeće

ODLUKE

  1. Za nabavu usluge osiguranja imovine i izvanugovorne odgovornosti pokrenuti će se postupak odabira najpovoljnije ponude objavom dokumentacije za nadmetanje na web stranicama općine Kostrena.
  2. Ova će se usluga financirati s pozicije broj 62 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu.
  3. Ovom odlukom usvaja se Dokumentacija za nadmetanje u privitku ovog obrazloženja.

KLASA: 453-01/16-01/01
URBROJ: 2170-07-04-4-16-1
Kostrena, 18. siječnja 2016.

Pripremio:
Edgar Margan, ing. građ.
Odobrio:
Egon Dujmić, dipl. ing. građ.