Potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata energetske obnove obiteljskih kuća

Danas su u vijećnici Općine Kostrena potpisani ugovori o sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Po provedenom postupku ponovnog javnog natječaja objavljenom dana 17. svibnja 2017. godine, povjerenstvo za provedbu javnih natječaja za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća sačinilo je zapisnik o ocjeni pristiglih prijava i utvrđena je neslužbena lista korisnika u skladu sa pravilnikom. Na prijedlog povjerenstva Općinski načelnik donio je odluku o odabiru pet korisnika sa kojima su potpisani ugovori o sufinanciranju mjera energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu od 40% opravdanih troškova ulaganja.

Jedan ugovor odnosio se na zamjenu krovišta, drugi na zamjenu vanjske stolarije, a tri ugovora na ugradnju sustava sa solarnim kolektorima za pripremu tople vode.