Poziv na ponovljenu javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena objavljuje drugi ponovljeni javni uvid prijedloga IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOSTRENA koji će se održati u prostorima Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14, u periodu od 3. listopada do 10. listopada 2016. godine i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.00 do 14.00 sati te utorkom i četvrtkom od 14.00 do 19.00 sati.

JAVNO IZLAGANJE u postupku druge ponovljene javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena održat će se u dvorani Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14, u utorak, 4. listopada 2016. godine u 18.00 sati.

Ponovljena javna rasprava provodi se sukladno odredbama članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji radi izvršenih korekcija u obuhvatu naselja, poslovnih i proizvodnih zona na području plana, korekcija u označavanju izgrađenih i neizgrađenih područja u dijelovima građevinskih područja naselja te lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji značajno utječu na uvjete gradnje.

U skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga koji su u odnosu na prethodni prijedlog izmijenjeni.

Do zaključenja javne rasprave 10. listopada 2016. godine, građani pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu izjaviti primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi na adresu Općine Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena.