Poziv vlasnicima/korisnicima građevina s područja Općine Kostrena u kojima se nalazi azbest

Dokumentacija

           REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


             OPĆINA KOSTRENA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 351-02/17-01/3

URBROJ: 2170-07-04-15-2

Kostrena: 27. ožujka 2017.

 

Poziv vlasnicima/korisnicima građevina s područja Općine Kostrena u kojima se nalazi azbest

 

Općina Kostrena, Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 30.stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) objavljuje Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina s područja Općine Kostrena u kojima se nalazi azbest.

Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina s područja Općine Kostrena u kojima se nalazi azbest (salonit ploče i sl.) da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke: o lokaciji građevine (kuće, garaže, poljoprivredni objekti, poslovne zgrade i dr.), procjeni količine, vrste i statusu materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Podatke je potrebno dostaviti do zaključno 31. svibnja 2017. godine na e-mail: milan.ticak@kostrena.hr ili poštom na adresu:

Općina Kostrena
Sveta Lucija 38
51 221 Kostrena

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ispod.