Poziv za upis u obvezni program predškole

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole  (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ objavljuje:

 

POZIV

ZA UPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

U PEDAGOŠKOJ 2017./2018. GODINI

za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja

 

 

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“ zaprimati će se od 8. do 19. siječnja 2018. godine.

  1. Prijave se podnose za program predškole koji će se u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” provoditi od 01. veljače – 31. svibnja 2018.g. (250 sati).
  2. Program predškole namijenjen je djeci školskim obveznicima  koja nisu uključena u redovni program vrtića, a rođena su do 31. ožujka 2012. godine te imaju prijavljeno mjesto prebivališta u Općini Kostrena.
  3. Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:
    • rodni list
    • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
    • potvrdu o prebivalištu

4. Prijave se zaprimaju u Dječjem vrtiću «Zlatna ribica», Kostrena, Žuknica 1 a, od 8. siječnja do 19. siječnja 2017.                     godine, radnim danom od 08 do 16 sati

5. Obrasce za prijavu upisa, kao i sve obavijesti možete dobiti na mjestu upisa, na telefon 051/289 – 573 i 289 – 574 ili na                 web stranici www.zlatnaribica.hr.